Αρχική

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Πρόγραμμα «Καθημερινός και κοινωνικός βίος των Βυζαντινών»

 

 

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα για την

Kοινωνική Iστορία του Βυζαντίου

 

 

Βυζαντινῶν μέτρον τύχης

 

Από την

Έφη Ράγια

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

ΙIΕ/ΕΙΕ


 

 Η βάση δεδομένων για την Κοινωνική Ιστορία του Βυζαντίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» του ΕΠΕΔΒΜ με Δικαιούχο το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.