Συντελεστές

• Η δημιουργία της βάσης δεδομένων και της ιστοσελίδας για την κοινωνική ιστορία του Βυζαντίου αποτέλεσε ερευνητική πρόταση της Έφης Ράγια, διδάκτορος Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο “Electronic Database on the Social History of Byzantium from the 6th to the 12th centuries: Sources, Problems and Approaches”, που υποβλήθηκε σε διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε το Υπουργείο Παιδείας και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
• Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, Τομέας Βυζαντινών Ερευνών, «Καθημερινός και κοινωνικός βίος των Βυζαντινών», υπό τη γενική εποπτεία του διευθυντή ερευνών, Ηλία Αναγνωστάκη και επιστημονική υπεύθυνη την κύρια ερευνήτρια Μαρία Λεοντσίνη.
• Στη βάση δεδομένων εργάστηκε η Έφη Ράγια, η οποία φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για το περιεχόμενό της. Για τη συλλογή εικόνων εργάστηκε ο δρ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας Νίκος Μελβάνι. Το ηλεκτρονικό μέρος δημιουργήθηκε από τον web developer Λευτέρη Καζάνη εκ μέρους της εταιρείας Ανάλυσις Έρευνα Συστημάτων Υψηλής Τεχνολογίας Α. Ε.
• Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με γενναιοδωρία παρείχε τις εγκαταστάσεις του, τις υποδομές του, τη διοικητική εμπειρία, τη γραμματειακή υποστήριξη αλλά και τις τεχνολογικές γνώσεις για την πραγματοποίηση του έργου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται σε αυτούς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βοήθησαν να φτάσει το έργο σε αυτό το σημείο, ιδιαιτέρως δε για τις επιστημονικές συμβουλές τους την Μαρία Λεοντσίνη και τον Ηλία Αναγνωστάκη, για την βοήθεια και την υποστήριξη κατά την εκτέλεση του έργου τον διατελέσαντα διευθυντή Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τον διευθυντή του ΙΙΕ, καθηγητή Ταξιάρχη Κόλια, που εργάστηκαν για την επίλυση συχνά περίπλοκων προβλημάτων.