Δεδομένα Κειμένου

Γεννημένος στη Δαμασκό, πιθανώς γύρω στο 660, ο άγιος Ανδρέας έλαβε τη μόρφωσή του πιθανώς στην Δαμασκό και στα Ιεροσόλυμα, όπου επισκεπτόταν τακτικά το ναό της Αναστάσεως. Χειροτονήθηκε ιερεύς και εκάρη μοναχός κατά τον Βίο του από τον πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόδωρο, και στη συνέχεια έγινε...

Ο Αλέξανδρος, ο επιλεγόμενος Ψαλίδιος, πιθανώς ανήκε σε ένα από τα σκρίνια της επαρχότητας πραιτορίων όταν διορίστηκε λογοθέτης και έγινε βασικός συνεργάτης του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α΄ στον τομέα των στρατιωτικών δαπανών. Ο Αλέξανδρος έλαβε το προσωνύμιο «Ψαλίδιος» επειδή περιέκοπτε,...

Τρίτος γιος του Ιωάννη Κομνηνού και της Άννας Δαλασσηνής, ανεψιός του αυτοκράτορα Ισαακίου Α΄ Κομνηνού, ο Αλέξιος Κομνηνός εμφανίστηκε σε πολύ νεαρή ηλικία στο ιστορικό προσκήνιο, καθώς παρουσιάστηκε ήδη στο στρατόπεδο του Ρωμανού Δ΄ Διογένη (1068-1071). Ανέβηκε γρήγορα στην αυλική ιεραρχία...

Γιος του Μανουήλ Α΄ Κομνηνού και της Μαρίας της Αντιοχείας ο Αλέξιος Β΄ Κομνηνός έμεινε μόνος του στο θρόνο με τον θάνατο του πατέρα του το 1180 σε ηλικία μόλις ένδεκα ετών. Ήταν νυμφευμένος, ή, κατ’ άλλη άποψη, μνηστευμένος με την κόρη του βασιλέα της Γαλλίας Λουδοβίκου Ζ΄, την Αγνή-Άννα. Δεν...

Ένα από τα θύματα της αντι-αριστοκρατικής πολιτικής του Ανδρονίκου Α΄ Κομνηνού, ο Αλέξιος Άγγελος, γιος του Ανδρονίκου Αγγέλου (δισεγγονός του Αλεξίου Α΄ Κομνηνού), περιπλανήθηκε στις αυλές της Εγγύς Ανατολής, χριστιανικές και μουσουλμανικές, περίπου μέχρι το 1187, οπότε επέστρεψε στην...

Γιος του αδελφού του αυτοκράτορα Μανουήλ Α΄ Κομνηνού, Ανδρονίκου, ο πρωτοσεβαστός και πρωτοβεστιάριος Αλέξιος Κομνηνός καλλιέργησε τη σχέση του με την χήρα του αυτοκράτορα, Μαρία της Αντιοχείας, και μέχρι το 1181 συγκέντρωσε στα χέρια του όλη την εξουσία, επικυρώνοντας τα έγγραφα που απολύονταν...

Σύζυγος της αυτοκράτειρας Αριάδνης, ο Αναστάσιος Α΄(491-518) ανέβηκε στο θρόνο της αυτοκρατορίας μετά τη δική της, προσωπική επιλογή. Αφού η σύγκλητος, μετά το θάνατο του αυτοκράτορα Ζήνωνα, δεν κατάφερε να επιλέξει κάποιον για το ύπατο αξίωμα της αυτοκρατορίας, προτάθηκε στην χήρα του, Αριάδνη...

Η σύντομη βασιλεία του Ανδρονίκου Α΄ Κομνηνού (1183-1185) έμεινε στην ιστορία του Βυζαντίου ως βασιλεία του τρόμου. Ο ίδιος ήταν μία αμφιλεγόμενη και πολύπλευρη προσωπικότητα που προκάλεσε το ενδιαφέρον τόσο των συγχρόνων του όσο και των ερευνητών της ιστορίας. Με πολλά χαρίσματα και εξίσου...

Οι διαδικασίες αυτές είναι σχετικές μεταξύ τους. «Ἀπογραφὴ» είναι η καταμέτρηση της επιφάνειας των κτημάτων και της επιβολής του φόρου που αντιστοιχεί σε αυτά, τα οποία καταγράφονται στα φορολογικά κατάστιχα ανά φορολογούμενο (στίχος).
Στις ποσότητες αυτές (γης και φόρου) που προέκυπταν...

Πρόκειται ουσιαστικά για τους έμπειρους και έμπιστους γραμματείς του αυτοκράτορα. Στην πρωτοβυζαντινή περίοδο (μέσα 4ου αι.) οι γραμματείς αυτοί, γνωστοί ως νοτάριοι στις πηγές, σχημάτισαν την Schola notariorum, ανακτορική φρουρά με γραμματειακά καθήκοντα αλλά και με στρατιωτικές δεξιότητες υπό...

Αρμενικής καταγωγής, γιος του δρουγγάριου Μαρίνου και της Θεοκτίστης, ο Βάρδας ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός της αυτοκράτειρας Θεοδώρας και του Πετρωνά. Εξαιτίας της συγγένειας με την αυτοκράτειρα ο Βάρδας έλαβε τον τίτλο του πατρικίου και χρησιμοποιήθηκε σε διάφορες αποστολές ήδη επί Θεοφίλου (829...

Ο Βάρδας Σκληρός ήταν συγγενής εξ αγχιστείας του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά και του Ιωάννη Α΄ Τζιμισκή, του οποίου υπήρξε βασικός συνεργάτης. Ο θάνατος αυτού όμως το 976, επέφερε τον υποβιβασμό του από τη θέση του δομέστικου των Σχολών της Ανατολής σε αυτή του δούκα Μεσοποταμίας. Με αφορμή αυτή...

Ο Βάρδας Φωκάς ήταν γιος του κουροπαλάτη Λέοντα Φωκά, δηλαδή ανεψιός του αυτοκράτορα Νικηφόρου Β΄ Φωκά (963-969). Υπηρέτησε ως δούκας Χαλδίας επί Νικηφόρου Β΄, αλλά μετά τη δολοφονία του αυτοκράτορα εξορίστηκε στην Αμάσεια. Λίγους μήνες αργότερα, το 970/1, διέφυγε και επαναστάτησε κατά του...

Καταγόμενος από αγροτική οικογένεια του θέματος της Μακεδονίας, κατά μία εκδοχή αρμενικής καταγωγής, ο Βασίλειος ανήλθε μέχρι το αξίωμα του παρακοιμώμενου και στέφθηκε συναυτοκράτωρ το 866. Λίγο αργότερα με τη δολοφονία του Μιχαήλ Γ΄ έμεινε μόνος κυρίαρχος του θρόνου (24 Σεπτεμβρίου 867). Ο...

Μεγαλύτερος γιος του αυτοκράτορα Ρωμανού Β΄ (959-963), ο Βασίλειος Β΄ μεγάλωσε υπό τη σκιά των επικυριάρχων του θρόνου, Νικηφόρου Β΄ Φωκά (963-969) και Ιωάννη Α΄ Τζιμισκή (969-976). Η Βυζαντινή αυτοκρατορία με τη μακρόχρονη βασιλεία του έφτασε στο απόγειο της δύναμής της και εξαπλώθηκε ως τον...

Νόθος γιος του αυτοκράτορα Ρωμανού Α΄ Λακαπηνού, ο Βασίλειος ευνουχίστηκε σε παιδική ηλικία και επί της βασιλείας του πατέρα του ανέλαβε δράση στα ανάκτορα. Έφερε τον τίτλο του πατρικίου και επί Κωνσταντίνου Ζ΄ έλαβε το αξίωμα του πρωτοβεστιαρίου και το αργότερο από το 948 του παρακοιμωμένου. Το...

Η νομοθετική συλλογή «Βασιλικά» αποτελεί την κορύφωση της νομοθετικής δραστηριότητας των πρώτων Μακεδόνων αυτοκρατόρων, Βασιλείου Α΄ (867-886) και Λέοντος Στ΄ (886-912), η οποία στόχευε στην εκκαθάριση της νομοθεσίας (ἀνακάθαρσις τῶν παλαιῶν νόμων) από διατάξεις οι οποίες δεν έβρισκαν εφαρμογή ή...

Ο Βελισάριος είναι η προσωπικότητα η οποία συνοδεύει τον Ιουστινιανό Α΄ μέχρι το τέλος της ζωής του. Καταγόταν από την μικρή πόλη Γερμανία (δυτική σύγχρονη Βουλγαρία) και θεωρείται ότι γεννήθηκε μεταξύ 500 και 505, ήταν δηλαδή αρκετά νεότερος του Ιουστινιανού. Ο Βελισάριος ήταν πιθανώς καλής...

Σύμφωνα με τις πηγές το αξίωμα δημιουργήθηκε κατόπιν εισήγησης του μετέπειτα επάρχου πραιτορίων Μαρίνου του Σύρου (512-513), επί αυτοκράτορος Αναστασίου Α΄ (591-518). Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο εξορθολογισμού της είσπραξης των δημοσίων φόρων από τις πόλεις και αφορά στην εποπτεία της...

Ο Βίος του Φιλαρέτου του ελεήμονος είναι ένα από τα πιο πρωτότυπα κείμενα της βυζαντινής αγιολογίας. Αφορά στη ζωή του παππού της αυτοκράτειρας Μαρίας της Άμνιας, συζύγου του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Στ΄, Φιλαρέτου. Το κείμενο ακολουθεί πρότυπα της Παλαιάς Διαθήκης, στα οποία προσαρμόζει τα...