Κωνσταντίνος Στ΄

Γιος του Λέοντος Δ΄ και της Ειρήνης της Αθηναίας, ο Κωνσταντίνος Στ΄ στέφθηκε βασιλεύς ήδη το 776 και ήταν ακόμα ανήλικος όταν, μετά το θάνατο του πατέρα του (780) έμεινε μόνος στο θρόνο. Κατά την περίοδο της ανηλικότητάς του ουσιαστικά την διεύθυνση της αυτοκρατορίας είχε η μητέρα του, Ειρήνη, η οποία προχώρησε στην αναστήλωση των εικόνων μετά την Ζ΄ Οικουμενική σύνοδο. Η Ειρήνη βασίστηκε κυρίως στους ευνούχους, στη σύγκλητο και στην Εκκλησία, για το λόγο αυτό ο Κωνσταντίνος Στ΄ αποτέλεσε τον πόλο έλξης του στρατού, που πάντα επιθυμούσε έναν στρατιωτικό αυτοκράτορα όπως ο Κωνσταντίνος Ε΄. Η αυξανόμενη δυσαρέσκεια του Κωνσταντίνου Στ΄ προς τη μητέρα του είχε επίσης αφορμή τον υποχρεωτικό του γάμο με την Μαρία της Άμνιας. Το 790 ο Κωνσταντίνος απομάκρυνε την Ειρήνη από τη διακυβέρνηση, η αδυναμία του όμως να εξασφαλίσει τη νίκη των στρατευμάτων του αλλά και η εσωτερική πίεση τον ανάγκασαν να την επαναφέρει μόλις το 792. Εκθέτοντας ουσιαστικά τον στρατό που τον είχε στηρίξει έναντι της μητέρας του με τις επιλογές του, ο Κωνσταντίνος Στ΄ πολύ σύντομα χρειάστηκε να καταπνίξει την επανάσταση του θέματος των Αρμενιακών που ακολούθησε την τύφλωση του στρατηγού Αλεξίου Μωσηλέ. Κατά τα έτη της αστάθειας, οι θείοι του Κωνσταντίνου Στ΄, γιοί του Κωνσταντίνου Ε΄, υπήρξαν ο αντίπαλος πόλος εξουσίας, για το λόγο αυτό ο Κωνσταντίνος Στ΄ τους εξουδετέρωσε εφόσον καταγγέλθηκαν για συνωμοσίες. Η νέα σύγκρουση με τη μητέρα του αλλά και με την Εκκλησία προκλήθηκε εξαιτίας του το διαζυγίου του από τη σύζυγό του (795) για χάρη της όμορφης Θεοδότης, γόνου της οικογένειας των Στουδιτών. Προδομένος, εξαιτίας των μηχανορραφιών της μητέρας του, από τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του, ο Κωνσταντίνος Στ΄ τελικά συνελήφθη και τυφλώθηκε (15 Αυγούστου 797), κατά ειρωνία της ιστορίας στην Πορφύρα, όπου είχε γεννηθεί. Οι πηγές ισχυρίζονται πως η Ειρήνη δεν είχε ανάμειξη στην τύφλωση γιου της, αλλά η πράξη αποδιδόταν σαφώς στις δικές της ενέργειες. Ο Κωνσταντίνος Στ΄ πέθανε στην εξορία μετά την εκθρόνιση της μητέρας του, αλλά πριν το 805, και τάφηκε στη μονή της Ευφροσύνης που είχε ιδρύσει η μητέρα του.

Βιβλιογραφία:

ODB, 501-502· Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία τ. Β1, 131-135, 140, 147-149· Herlong, Kinship, 41-42· Speck, Konstantin VI· Herrin, Women in purple, 92-99· Garland, Empresses,80-87· Arvites, Irene, 78-104· Pratsch, Studites, 83-117· Kaegi, Byzantine armies, 61-64· PmbZ, αρ. 3704.
http://www.doaks.org/resources/seals/gods-regents-on-earth-a-thousand-ye...
https://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_VI