ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Έφη Ράγια

Βυζαντινῶν μέτρον τύχης


Πέτρος στρατηγός (6ος αι.)

Καταγόμενος από την Αρζανηνή, επαρχία (σατραπία) της Αρμενίας Δ΄, ο Πέτρος αιχμαλωτίστηκε ως παιδί ακόμα από τον, μετέπειτα αυτοκράτορα, Ιουστίνο Α΄, γύρω στο 504. Ο Ιουστίνος τον έστειλε σε γραμματιστή με την προοπτική να εκπαιδευτεί για την υπηρεσία του γραμματικού. Όταν ο Ιουστίνος Α΄ ανέβηκε στο θρόνο, φαίνεται πως έλαβε τον τιμητικό τίτλο του στρατηλάτη (magister militum), και πιθανώς εντάχθηκε στις αυτοκρατορικές φρουρές, εφόσον ο Προκόπιος τον αποκαλεί, μάλλον υποτιμητικά, «δορυφόρο» του Ιουστινιανού Α΄ (έχει αμφισβητηθεί ωστόσο η ταύτισή του με τον «δορυφόρο» Πέτρο). Ο Πέτρος αξιοποιήθηκε σε αποστολές στην Λαζική (526/7) και φαίνεται πως ανέλαβε υψηλά στρατιωτικά αξιώματα –χαρακτηρίζεται γενικά «στρατηγός» χωρίς να είναι σαφές αν πραγματικά κατείχε αυτό το αξίωμα ή κάποιο υποδεέστερο− με βασικό πεδίο δράσης την Ανατολή εναντίον των Περσών.
Ο Προκόπιος εσκεμμένα αμαυρώνει την εικόνα του Πέτρου, εφόσον φαίνεται πως ήταν ανταγωνιστής του Βελισάριου. Τον κατηγορεί για φιλοχρηματία και επισημαίνει ότι ήταν αντιπαθής τόσο στους λαούς που συναντούσε στην Ανατολή όσο και μεταξύ των στρατιωτών του. Ωστόσο στις περιγραφές των πολέμων που διεξήχθησαν στην Ανατολή εναντίον των Περσών διαφαίνεται τόσο η διάσταση απόψεων του Πέτρου με τον Βελισάριο, όσο και η σημασία του, αφού ο μεγάλος βασιλέας Χοσρόης Α΄ απαίτησε την παράδοσή του ως απόδειξη ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών. Η διαμάχη του Πέτρου με τον Βελισάριο ήταν τόσο μεγάλη, ώστε το 541 τον κατηγόρησε ότι συνωμοτούσε εναντίον του αυτοκράτορα, με αποτέλεσμα την ανάκληση του Βελισάριου.

Βιβλιογραφία:

Dewing-Kaldellis, The wars, 27-28, 45, 48, 105, 108, 111-112, 126, 127, 130· PLRE 3, 993 αρ. 2· PLRE 2, 870-871.