Αλέξιος Β΄ Κομνηνός

Γιος του Μανουήλ Α΄ Κομνηνού και της Μαρίας της Αντιοχείας ο Αλέξιος Β΄ Κομνηνός έμεινε μόνος του στο θρόνο με τον θάνατο του πατέρα του το 1180 σε ηλικία μόλις ένδεκα ετών. Ήταν νυμφευμένος, ή, κατ’ άλλη άποψη, μνηστευμένος με την κόρη του βασιλέα της Γαλλίας Λουδοβίκου Ζ΄, την Αγνή-Άννα. Δεν είχε ποτέ σημαντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της περιόδου, εφόσον η μητέρα του, Μαρία παρέδωσε ουσιαστικά την εξουσία στον πρωτοσεβαστό Αλέξιο Κομνηνό, και ο ίδιος ως παιδί περνούσε τις μέρες του με γυμνάσια και κυνήγι. Η υποστήριξη των Λατίνων στο καθεστώς της Μαρίας και του πρωτοσεβαστού προκαλούσε τη δυσαρέσκεια της αριστοκρατίας και του πλήθους, με αποτέλεσμα η ετεροθαλής αδερφή του, Μαρία Κομνηνή η πορφυρογέννητη, να αμφισβητήσει το καθεστώς του πρωτοσεβαστού για την προστασία του νεαρού αδελφού της, και ο Ανδρόνικος Κομνηνός να αναδειχθεί ως κύριος υπερασπιστής των συμφερόντων του Αλεξίου Β΄ Κομνηνού. Η χρησιμοποίηση του όχλου της πρωτεύουσας από τις αντίπαλες παρατάξεις οδήγησε στην εξέγερση και τη σφαγή Λατίνων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης (Απρίλιος 1182), που οδήγησε στην κλιμάκωση της εχθρότητας μεταξύ Βυζαντίου και Δύσης αυτή την εποχή (1182-1185). Κατοικίες, καταστήματα και μονές των ιταλικών πόλεων λεηλατήθηκαν άγρια και πολλοί, ιδιαιτέρως μεταξύ των αμάχων Λατίνων, δολοφονήθηκαν από τον εξαγριωμένο όχλο. Ο Ανδρόνικος Κομνηνός εξουδετέρωσε σταδιακά κάθε παράγοντα που θα μπορούσε να γίνει εμπόδιο στα σχέδιά του: αρχικά τον πρωτοσεβαστό Αλέξιο Κομνηνό, στη συνέχεια την αδελφή του Αλεξίου Β΄, Μαρία, και τον σύζυγό της, κατόπιν την αυτοκράτειρα Μαρία της Αντιοχείας και τον πατριάρχη Θεοδόσιο Α΄ Βορραδιώτη. Έτσι, αν και φρόντισε για την δεύτερη στέψη του Αλεξίου Β΄ (16 Μαΐου 1282), κατάφερε να στεφθεί ο ίδιος συναυτοκράτωρ (Σεπτέμβριος 1183) και σύντομα μετά από αυτό δολοφόνησε τον νεαρό Αλέξιο Β΄ Κομνηνό με πνιγμό.

Βιβλιογραφία:

Βαρζός, Γενεαλογία τ. Β΄, 454-471· Brand, Byzantium, 22-23, 31-50· Angold, Αυτοκρατορία, 284-285, 469, 472-473· Magdalino, Αυτοκρατορία, 365-367· Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία τ. Γ1, 160-161, 168-169· Angold, Church and Society, 116-118, 120· Cheynet, Pouvoir, 110-113, 427-429· Jurewicz, Andronikos I, 81-88, 91-99· Simpson, Choniates, 165-169, 225, 226-229, 275· ODB, 64.
http://www.doaks.org/resources/seals/gods-regents-on-earth-a-thousand-ye...
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexios_II_Komnenos