Δεδομένα Κειμένου

Υπό τον τίτλο αυτό εννοείται η συλλογή ιστορικών έργων που συμπεριλαμβάνονται και έχουν σωθεί σε ένα μόνο χειρόγραφο, τον κώδικα του Βατικανού Vat. gr. 167. Η ιστορική αφήγηση σκοπό έχει την συνέχεια από το σημείο που τελείωσε την δική του εξιστόρηση ο Θεοφάνης Ομολογητής, δηλαδή από το έτος 813...

Ο όρος είναι περιεκτικός αλλά και ειδικός, αναφερόμενος γενικά τόσο σε όλα τα σώματα των ανακτορικών φρουρών, όσο και ειδικά στο συγκεκριμένο σώμα που έφερε το όνομα των Σχολών (Scholae).
Οι φρουρές των Σχολών, ή τουλάχιστον κάποια από τα πολυάριθμα σώματα που γενικά αποκαλούνται Σχολές,...

Στα μέσα περίπου του 8ου αι. οι ανακτορικές φρουρές, γνωστές ως Σχολές κατά την περίοδο που προηγήθηκε, αναδιοργανώθηκαν από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ε΄ (741-775) και αποτέλεσαν τον επαγγελματικό στρατό των ταγμάτων, διακριτό από τον θεματικό στρατό. Οι φρουρές των Σχολών και των Εξκουβιτόρων...

Ο Ταράσιος, γιος του Γεωργίου και της Εγκρατείας, ανήκε σε παλαιά συγκλητική οικογένεια της Κωνσταντινούπολης. Από την πλευρά της μητέρας φαίνεται πως είλκε την καταγωγή πιθανώς από την νοτιοανατολική Μικρά Ασία (Ισαυρία). Στην ίδια οικογένεια εξάλλου ανήκε αργότερα και ο πατριάρχης Φώτιος. Ο...

Οι προελευσιμαίοι τίτλοι εμφανίζονται στην μεσοβυζαντινή εποχή ήδη από τα τέλη του 7ου αι./ αρχές του 8ου αι. και αντικαθιστούν σταδιακά τους συγκλητικούς τίτλους στην αυλική ιεραρχία. Στην ουσία πρόκειται για τους τίτλους που απονέμονται στους ανθρώπους του αυτοκράτορα, οι οποίοι προέκυψαν από...

Η συγκλητική τάξη στην Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία από την αρχή δεν αποτέλεσε μία κλειστή κληρονομική τάξη, αλλά μία διαρκώς ανανεούμενη τάξη που συνδεόταν με την παροχή υπηρεσίας. Η είσοδος στη σύγκλητο γινόταν είτε με την απονομή των συγκλητικών τίτλων του illustris, spectabilis ή...

Ο Φώτιος είναι ως σήμερα ένας από τους σημαντικότερους λογίους και πατριάρχες του Βυζαντίου, σημαντικός όχι μόνο για την προσφορά του στα γράμματα και τη λογοτεχνία, αλλά και στη θεολογία της Ορθοδοξίας, σημαντικός επίσης για την ενίσχυση της ισχύος του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατά την...

Ο όρος «χωρίον», που αρχικά σήμαινε το χωράφι, κτήμα, ή αγρό, στη μεσοβυζαντινή εποχή σηματοδοτεί αφενός τον συγκεκριμένο τόπο, οικισμό, όπου κατοικούν οι «χωρῖται» (ἡ καθέδρα μία καὶ τῶν χωριτῶν αἱ οἰκήσεις ἐν τῷ αὐτῷ). Αφετέρου η γη του χωρίου, δηλαδή ουσιαστικά τα περιουσιακά στοιχεία των...

Τα κείμενα που έχουν παραδοθεί με το όνομα του Διονυσίου του Αρεοπαγίτη ανήκουν πιθανώς το περιβάλλον του 5ου αι. και μολονότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να ταυτιστεί ο συγγραφέας, αυτό δεν κατέστη ακόμα δυνατόν. Η σημασία του φιλοσοφικού συστήματος του ψευδο-Διονυσίου έγκειται στο γεγονός...