Τεκμηρίωση, Ανώτερα κοινωνικά στρώματα

Με ένα νόμο που χρονολογείται τον Μάιο του 523, επί Ιουστίνου Α΄, ο αυτοκράτορας αποφάσιζε πλέον αποκλειστικά για την ένταξη στα σώματα των Σχολών, των ανακτορικών δηλαδή φρουρών. Ο νόμος αυτός εξηγεί τις αλλαγές στη σύνθεση των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων της αυτοκρατορίας τον 7ο και κυρίως...

Η ένταξη στην ανώτερη κοινωνική τάξη στο Βυζάντιο εξαρχής της αυτοκρατορίας εξαρτάται από την θέση που κατέχει κανείς στο σύστημα της ιεραρχίας, παλατινής ή/και συγκλητικής, η οποία αποκτάται μέσω της άσκησης πραγματικής υπηρεσίας ή/και μέσω της απονομής τιμητικού τίτλου/αξιώματος, χωρίς να έχει...

Η ευγένεια αποτελεί κατεξοχήν χαρακτηριστικό του αυτοπροσδιορισμού αλλά και του ετεροπροσδιορισμού της αριστοκρατίας, αποτελεί δηλαδή ιδιότητα που προβάλλεται τόσο από τις ίδιες τις οικογένειες, όσο και ιδιότητα που αναγνωρίζεται από τον κοινωνικό περίγυρο. Η ευγένεια φαίνεται να θεμελιώνεται...

Οι βυζαντινές πηγές υπό την επίδραση των πατέρων της Εκκλησίας είναι αμήχανες απέναντι στον πλούτο. Όταν τον περιγράφουν, χρησιμοποιούν το πρότυπο του Αριστοτέλη, απαριθμώντας περιουσιακά στοιχεία, όπως ο Ιωάννης Δαμασκηνός (8ος αι.), ο βιογράφος του Θεοφάνη του Ομολογητή και του Φιλαρέτου του...