Τεκμηρίωση, Δυνατοί και δυνάσται

Η δυναστεία είναι μία αρχαία έννοια που έχει σχέση με την επιβολή και άσκηση της εξουσίας, συχνά με τη χρήση βίας. Ο όρος, μαζί με τον όρο «δυνάστης» είναι ιδιαίτερα συχνοί στην Αγία Γραφή αλλά και στις πηγές που κάνουν λόγο για τα αρχαία -συνήθως, αλλά όχι πάντα- μετακλασικά καθεστώτα του...

Τα κτήματα των στρατιωτών αποτέλεσαν ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο της νομοθεσίας του 10ου αι. Η νομοθεσία αρχικά ξεχώριζε ελάχιστα τους Σχολάριους και τους στρατιώτες που είχαν έγγεια ιδιοκτησία στα χωρία από τους άλλους χωρίτες και «πένητες» που προσπάθησε να προστατέψει. Πιθανώς μεταξύ του 928 και...

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Νεαρές του 10ου αι. επιμένουν στο θέμα της ισχύος των «δυνατῶν» και αντιπαραθέτουν σε αυτούς και όχι στους πλουσίους τους «πτωχοὺς» ή «πένητες», εφόσον το χαρακτηριστικό της δράσης τους ήταν η άσκηση βίας, η απάτη, η δωροδοκία ή δωροληψία και ο σφετερισμός των...

Οι «δυνατοί» δεν είναι μία νέα ομάδα στην Βυζαντινή ιστορία. Προέρχονται ήδη από τη ρωμαϊκή εποχή και τους “potentes” ή “potentiores” ή “potentissimi”, οι οποίοι χαρακτηρίζονται –με αρκετή ασάφεια– για την επιρροή τους ήδη στην αυτοκρατορική Ρώμη. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η άσκηση βίας...