Τεκμηρίωση, Κοινωνική διαστρωμάτωση

«Ο αυτοκράτορας βρισκόταν επικεφαλής μιας κοινωνίας που θεωρητικά στηριζόταν στην ιδέα της τάξης». Η φράση αυτή του C. Mango συχνά παρεξηγείται. Η «τάξις» στο Βυζάντιο δεν αφορά κοινωνικές τάξεις, όπως τις γνωρίζουμε σήμερα, στην κορυφή των οποίων βρισκόταν ο αυτοκράτορας, αλλά την τάξη που...

Κατά την Χριστοφιλοπούλου η βυζαντινή κοινωνία παρουσίαζε την «συνήθη, τριμερή διάκριση των τάξεων». Η άποψη αυτή προέρχεται από σύγχρονες κοινωνιολογικές αντιλήψεις και δεν έχει σχέση με τον τρόπο που έβλεπαν οι ίδιοι οι Βυζαντινοί τους κοινωνικούς διαχωρισμούς. Ωστόσο ακόμα και ο τριμερής...

Οι Βυζαντινοί δεν επιδόθηκαν σε θεωρητικές μελέτες για το κράτος ή για την «κοινωνία» γενικότερα. Για να περιγράψουν το χώρο δράσης των ανθρώπων χρησιμοποιούσαν τον αρχαίο όρο «πολιτεία», ομόρριζο της πόλεως, που αναφερόταν στο συγκροτημένο σύνολο της πόλεως-κράτους. Μολονότι οι Βυζαντινοί τον...